www.francesbanyoles.comAcadèmia de Francès Banyoles

Servei de traduccions jurades del francès al català i viceversa


Traduccions jurades francès-catala Quan presenteu documents en una llengua estrangera davant un organisme oficial, com l'Administració, un jutjat o un notari, en molts casos haureu d'aportar-ne la traducció jurada. Exemples: partides de naixement, certificats de matrimoni, títols universitaris, certificats acadèmics, etc.
Una traducció jurada es diferencia d'una traducció simple perquè hi consta la signatura, el segell i la certificació que dóna fe de la fidelitat i exactitud de la traducció, essent necessari en aquest cas, que el traductor estigui acreditat pel Registre oficial de professionals de la traducció i la interpretació jurades del francès al català i viceversa per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Des de l'Acadèmia de Francès Banyoles oferim el servei de traduccions jurades del francès al català i viceversa. Donat que la traducció jurada porta la firma original del traductor, aquesta s'ha de lliurar en paper ja sigui de forma presencial o bé mitjançant missatgeria.
També oferim el servei de traduccions de pàgines web, documentació comercial per a empreses, etc.
Contacta'ns a l'adreça traduccionsemailfrancesbanyoles.com