www.francesbanyoles.comAcadèmia de Francès Banyoles

Servei de traduccions jurades del francès al català i viceversa


Traduccions jurades francès-catala Quan presenteu documents en una llengua estrangera davant un organisme oficial, com l'Administració, un jutjat o un notari, en molts casos haureu d'aportar-ne la traducció jurada. Exemples: certificats de notes per al Batxibac, títols universitaris, certificats acadèmics, partides de naixement, certificats de matrimoni, etc.
Una traducció jurada es diferencia d'una traducció simple perquè hi consta la signatura, el segell i la certificació que dóna fe de la fidelitat i exactitud de la traducció, essent necessari en aquest cas, que el traductor estigui acreditat pel Registre oficial de professionals de la traducció i la interpretació jurades del francès al català i viceversa per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Des de l'Acadèmia de Francès Banyoles oferim el servei de traduccions jurades del francès al català (traductions assermentées du français au catalan) i viceversa. Donat que la traducció jurada porta la firma original del traductor, aquesta s'ha de lliurar en paper ja sigui de forma presencial o bé mitjançant missatgeria.
També oferim el servei de traduccions de pàgines web i documentació comercial. Així com la correcció i revisió de textos en francès per a empreses i particulars.
Contacta'ns a l'adreça traduccionsemailfrancesbanyoles.com